عکاسی در کرمان

photography in kerman

کاشیکاری مسجد جامع کرمان

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 21:47  توسط محمدرضا مددی ماهانی  | 

مسجد جامع کرمان

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:34  توسط محمدرضا مددی ماهانی  | 

مسجد جامع کرمان

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:40  توسط محمدرضا مددی ماهانی  | 

مسجد گنجعلیخان (کرمان)

به استناد كتیبه، تاریخ احداث مسجد 1007 هـ . ق. است. با دالانی طولانی كه بدنه آن گچبری شده به فضای گنبدخانه می رسیم. در این فضا نیم طبقه ای جهت خانم ها در ضلع شرقی برپا شده كه بر ستون های گچبری شده استوار است. نقشه گنبدخانه مربع است كه در پاكار تبدیل به هشت و در مركز گنبد تبدیل به نورگیر 12 ضلعی شده است. تمامی سطح داخلی گنبد با مقرنسكاری و تزیینات مرسوم دوره صفویه تزیین شده است. در این مسجد كوچك اثری از تمامی هنرهای ظریفه معماری مانند گچبری، خطاطی، حجاری، كشته بری، درودگری، كاشیكاری به چشم می خورد و به همین جهت می توان آن را موزه ای از هنرهای عصر صفویه دانست. نور داخلی مسجد از نورگیرهای جانبی و سقف تأمین می شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 22:55  توسط محمدرضا مددی ماهانی  | 

مسجد جامع کرمان

ز جمله مساجد چهار ایوانی است که دارای سردر رفیع صحن ایوان و شبستان است این مسجددر دوران حکومت امیر مبارزالدین محمد مظفر سر سلسله آل مظفر بنا گردیده است تاریخ بنا در کتیبه سر در اصلی ۷۵۰ هجری قمری ذکر شده است ولی در دوره‌های بعد الحاقات و تعمیراتی در مسجد صورت گرفته است از جمله مرمت کاشیکاری ایوان بزرگ در زمان وکیل الملک و کاشیکاری ستون ها و لچکی های داخل مسجد و احداث شبستان شمالی در دوره اخیر را می‌توان نام برد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 22:47  توسط محمدرضا مددی ماهانی  | 

مسجد پامنار (کرمان)

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 22:19  توسط محمدرضا مددی ماهانی  | 

مسجد چهلستون (کرمان)

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 22:17  توسط محمدرضا مددی ماهانی  | 

مسجد ملک (کرمان)

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 22:14  توسط محمدرضا مددی ماهانی  | 

مسجد جامع (کرمان)


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۸۹ساعت 16:23  توسط محمدرضا مددی ماهانی  |